Tìm kiếm

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1863/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2022 - 2025 06/04/2022
2 56/KH-UBND Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 05/04/2022 Đặng Xuân Trường
3 36/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác CCHC xã Tân Cương năm 2022 08/03/2022
4 35/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp trong tình hình mới trên địa bàn xã Tân Cương 08/03/2022
5 29/KH-UBND Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xã Tân Cương năm 2022 01/03/2022
6 24/KH-UBND Kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022 14/02/2022
7 22/KH-UBND Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 trên địa bàn xã Tân Cương 10/02/2022
8 21/KH-UBND Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của UBND xã Tân Cương 10/02/2022
9 12/KH-UBND Kế hoạch quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm Covid-19 tại nhà, nơi lưu trú trên địa bàn xã Tân Cương 17/01/2022
10 11/KH-UBND Kế hoạch công tác tư pháp xã Tân Cương năm 2022 17/01/2022
11 10/KH-UBND Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật xã Tân Cương năm 2022 17/01/2022 Phạm Tiến Sỹ
12 09/KH-UBND Kế hoạch thực hiện theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trên địa bàn xã Tân Cương năm 2022 17/01/2022
13 08/KH-UBND Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 17/01/2022
14 04/KH-UBND Kế hoạch CCHC xã Tân Cương năm 2022 07/01/2022
15 02/KH-UBND Kế hoạch kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử xã Tân Cương năm 2022 06/01/2022

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 112796

XÃ TÂN CƯƠNG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xóm Nam Đồng, Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Tiến Sỹ

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xãTân Cương. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02083 546 629