Chỉ thị về việc tổ chức luyện tập, diễn tập quân sự năm 2021.

08-04-2021 10:50

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2574

Tổng truy cập: 9727

XÃ TÂN CƯƠNG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xóm Nam Đồng, Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Tiến Sỹ

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xãTân Cương. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02083 546 629