Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 65/TB-VPCP ngày 27/3/2021.

08-04-2021 07:56

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2715

Tổng truy cập: 9749

XÃ TÂN CƯƠNG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xóm Nam Đồng, Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Tiến Sỹ

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xãTân Cương. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02083 546 629