Tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2021.

19-04-2021 13:52

Thực hiện Chỉ thị số 1819/CT-BNN-PCTT ngày 30/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2021; để chủ động trong công tác quản lý đê điều, sẵn sàng hộ đê, phòng, chống thiên tai năm 2021, ngày 14/4, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 1515/UBND-CNN&XD về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2021.

(Chi tiết xem tại file đính kèm).

Thanh Thủy (biên tập)
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3295

Tổng truy cập: 9746

XÃ TÂN CƯƠNG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xóm Nam Đồng, Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Tiến Sỹ

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xãTân Cương. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02083 546 629